Thường Tín tập trung sản xuất cây vụ đông năm 2020

14:55 25/12/2020 | Đã xem 34

Thường Tín tập trung sản xuất cây vụ đông năm 2020

 

Sau khi thu hoạch song diện tích lúa mùa, UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông 2020 #8211 2021; Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng 1.459,6ha cây vụ đông, đạt 71,2% so với kế hoạch.

Nông dân xã Hà Hồi cung cấp các loại cây rau màu

Vụ đông năm nay, huyện Thường Tín phấn đấu trồng từ 2.100ha trở lên, trong đó diện tích trồng ngô 100ha, đỗ tương 100ha, khoai tây 130ha, khoai lang 30ha, rau màu các loại 1.585ha, hoa cây cảnh 155ha

Để hỗ trợ và khuyến khích nông dân tích cực trồng cây vụ đông, huyện tiếp tục triển khai hỗ trợ giá giống, cây trồng và các mô hình sản xuất của huyện năm 2020. Phòng kinh tế huyện đã cấp các loại giống cây trồng cho 14 xã gồm: 33,4kg Bí xanh, 73,5kg bí đỏ, 42kg dưa chuột, 307kg ngô nếp lai. Bên cạnh đó triển khai tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông cho nông dân các xã.

Nông dân xã Dũng Tiến chăm sóc cây dưa chuột.

Tính đến ngày 16/11/2020, toàn huyện đã trồng 1.495,6ha cây vụ đông, đạt 71,2% so với Kế hoạch, trong đó diện tích ngô 22,1ha; bí xanh 26,9ha; bí đỏ 51,9ha, dưa chuột 30,1ha; khoai tây 7,9ha; khoai lang 4,9ha, đậu tương 21,6ha; lạc 3,6ha; 165ha trồng hoa; 957,2ha rau màu và các loại cây khác 203ha

 

              Tô Quý