XÃ DUYÊN THÁI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND XÃ KHOÁ XXII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

02/07/2024 02:05

Kỳ họp vinh dự được đón bà Trần Hồng Hạnh – Uỷ viên ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện - tổ trưởng tổ HĐND huyện ứng cử tại xã, Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND xã, ông Vũ Văn Thắng – phó Bí thư TT Đảng uỷ, ông Nguyễn Văn Oánh – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã,  về dự kỳ họp còn có các ông bà trong TT Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng, phó các Đoàn thể, HTXNN, các nhà trường, trạm Y tế, Bí thư các chi bộ, trưởng phó thôn, khu dân cư, trưởng phó ban công tác mặt trận cơ sở, đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của của các ông bà là Hội đồng viên trong toàn xã.